top of page

Rondleiding

Verscholen Parel

De schuilkerk Den Haag is in 1722 in gebruik genomen. Reeds in 1722, toen de plakkaten tegen de katholieken officieel nog van kracht waren, maar zelden werden toegepast, richtte het kerkbestuur een verzoek tot het Haagse stadsbestuur om vergunning te verlenen tot de bouw van een kerk.

 

Deze vergunning werd verleend op voorwaarde dat de kerk vanaf de straat niet zichtbaar mocht zijn. Er mocht ook geen toren met klokken worden gebouwd. Een vergunning als deze was uitzonderlijk en mede te danken aan de goede relaties die Pastoor Willem van Dalenoord onderhield met de Haagse predikanten en met het Haagse stadsbestuur.

De onbekende bouwmeester behoorde ongetwijfeld tot de school van Daniel Marot, een Hugenoot (en zoon van de Franse Hofarchitect Jean Marot) die naar de Republiek der Verenigde Provinciën was uitgeweken en in Den Haag woonde. Zijn stijl wordt Louis XIV genoemd: Franse Barok gekenmerkt door soberheid en het gebruik van klassieke stijlelementen zoals zuilen en kapitelen. De beroemde kapel van het paleis in Versailles heeft in verschillende details als inspirerend voorbeeld gediend. Het werk werd uitgevoerd onder leiding van de in Den Haag Werkzame timmerman-aannemer Nicolaas Kruijsselbergen. 

 

Het kerkgebouw van de Oud-Katholieke parochie is een rijksmonument en werd tussen 1951 en 1954 geheel gerestaureerd. 

bottom of page