Workshop Oud-Katholiek Vesper-zingen

Leuk dat u geïnteresseerd bent in onze workshop Oud-Katholiek Vesper-zingen!

Deze workshop schenkt aandacht aan de diverse ‘bestanddelen’  van een Oud-Katholieke vesper. Als eerste is er in een vesper ruim plaats voor psalmen, die veelal reciterend worden gezongen. We zingen er drie: één op een vaste formule (psalmtoon) één getoonzet als  Anglican Chant en één op een wijze afgeleid van de psalmtoon.

Ook het Magnificat evenals de hymne hebben een vaste plaats in een vesper.

Hoewel de Oud-katholieke kerk al meer dan een eeuw de volkstaal hanteert gaan we ook terug naar de wortels van het Gregoriaans, het Latijn. Veel antifonen zijn regelrecht geïnspireerd door de Latijnse tekst, die zijn eigen dynamiek en ritme heeft. Ook wordt tijdens de workshop, daar waar nodig, het gregoriaanse notenschrift verklaard, inclusief het  notenschrift zoals het in de 11e eeuw is vastgelegd, de notatie in neumen.

Programma:

13.00 - 15:30 Workshop

(in de pauze wordt voor thee en koffie gezorgd!)

16.00 Vesperviering

Ook toegankelijk voor een ieder die niet aan de workshop deelneemt.

(Vrije toegang, collecte na afloop)

Na aanmelding mailen we u een boekje met daarin de te zingen onderdelen van de vesper.

Medewerkenden:

Vesperkoor Oud-Katholieke Parochie Den Haag

Patrick Pranger, bariton

Liesbeth Bultman, orgel

Wouter Blacquière, workshopleider

IMG_1768 1.jpg

Wouter Blacquière

wouter-blacquiere.jpg

Wouter Blacquière (1944) komt, zoals George Stam dat noemde, uit de 'harmonium-sector'. Niettemin bestaat er van jongs af aan een intense belangstelling voor de piano, die er na enkele jaren ook komt. Aan het Rotterdams en Utrechts Conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek behaalt hij de diploma’s Piano, Schoolmuziek, Kerkmuziek en Orgel (DM en UM).

Drie leraren zijn daarbij uitermate belangrijk voor zijn vorming:

  • Christiaan Grootveld, zijn pianoleraar, die zijn leerlingen een groot inzicht geeft in de 'binnenkant' van de muziek;

  • George Stam, zijn orgelleraar, die een enorme musiceerdrift bezit en zijn leerlingen een gezonde speelvreugde bijbrengt;

  • Jean Langlais, deze stimuleert vooral het improviseren en is als leerling van Dupré een voorbeeld van Franse, veeleisende discipline.

De activiteiten van Wouter Blacquière cirkelen rond de piano, het orgel en het leiden van koren. Als dirigent voerde hij begin jaren negentig met Toonkunst Schiedam een aantal grote werken uit, waaronder de Krönungsmesse van Mozart en de Matthäus-Passion van Bach. Blacquière was als pianist verbonden aan de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam. Vanaf 1978 verzorgde hij veelvuldig orgelrecitals (o.a. voor de NCRV, de wereldomroep en in de Sint-Bavokerk in Haarlem). Hij voerde onder meer graag de orgelwerken van Franck, Duruflé en Mendelssohn uit.

Eind 1995 verscheen er een cd met muziek van George Stam.

Blacquière was organist in de Paradijskerk te Rotterdam waar hij tevens de motor was achter een gevarieerde concertserie.